Demo

    

 

- PERİYODİK MUAYENE VE ULTRASONOGRAFİ

- SMEAR TESTİ (KANSER TARAMA TESTİ)

- VİDEOKOLPOSKOPİ ( VAJİNA VE RAHİM AĞZINDAKİ LEZYONLARIN GÖRÜNÜMLERİNİN ÖZEL CİHAZLARLA BÜYÜTÜLEREK İNCELENMESİ)

- KRİYOTERAPİ ( GENİTAL BÖLGEDEKİ LEZYONLARIN, YARALARIN VE SİĞİLLERİN DONDURULARAK YOK EDİLMESİ)

- ELEKTROKOTERİZASYON ( GENİTAL BÖLGEDEKİ LEZYONLARIN, SİĞİLLERİN ELEKTRİK AKIMIYLA YOK EDİLMESİ)

- BİOPSİ ALINMASI (GENİTAL BÖLGEDEKİ LEZYONLARDAN ÖRNEK ALINMASI)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu